NOVINKY

arr3QUATRO NÁKUP NA SPLÁTKY Nákup na splátky cez e-shop: Tovar si môžete vybrať v našom e-shope, vložíte si ho do... arr3AKCIA SINCLAIR DAIKINAKCIA PRE KLIMATIZÁCIU SINCLAIR Sinclair Element ASH-12AIE2 3,5/3,8kW       CENA 789€   V cene je... arr3AKO NAKUPOVAŤAko nakupovať:   Vybraný produkt vložíte do košíka cez možnosť KÚPIŤ. Zobrazí sa Vám košík... arr3OBCHODNÉ PODMIENKYČlánok I Úvodné ustanovenia   1.1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“)... arr3PARTNER  ...

KONTAKTY

AL-KLIMA s.r.o.
Popradská 64/F
04011 Košice
tel: 0918 565 343
al-klima(a)al-klima.sk

TOVAR V AKCII

naša cena 870,00 EUR
naša cena 1 412,00 EUR

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 1 037,00 EUR
naša cena 719,00 EUR
naša cena 689,00 EUR

ANKETA

Čo rozhoduje pri kúpe klimatizácie ?

Cena 52% Značka 37% Vlastnosti 6% Dizajn 5%

SLOVNÍK POJMOV
SLOVNÍK POJMOV

Aktívne riadenie energie -umožňuje zníženie max. frekvencie motoru k dosiahnutiu znížení spotreby.

Art cool – je klimatizačná jednotka, ktorá predstavuje alternatívu ku bežnému designu zvyčajne používanej jednotke. Vyzerá ako umelecké dielo, fotku imitáciu dreva čí zrkadla. Predný farebný panel je u niektorých typov vymeniteľný.

Auto restart – klimatizácia vybavená touto funkciou sa pri výpadku elektrickej energie a následnom spustení automaticky zapne v nastavení, ktoré bolo zadané pred výpadkom.

COP (Coefficient of Performance) - koeficient výkonu, vykurovací faktor vyjadrený pomerom Q (W) / P (W), vyjadruje pomer výkonu tepelného čerpadla k odobratej elektrickej energie.

Displej energetickej spotreby - slúži k monitorovaniu úspory energie pri použití aktívneho riadenia energie.

energetická účinnosť

EER (Energy Efficiency Rating) - úsporný výkon, parameter ktorý charakterizuje dané klimatizačné zariadenia (pomer výkonu klimatizačného zariadenia k odoberaniu príkonu - spotreby). Z toho vyplýva, že klimatizačné zariadenia o vysoké hodnote EER pracuje s veľkou účinnosťou z hľadiska využitia privádzanej energie (je úspornejší).

Energetická trieda - musí byť zobrazená na energetickom štítku každej klimatizácie, ktorý bol uvedený na trh po 1. januári 2013. Energetické triedy sú klasifikované od A+++ po D vo farebných odtieňoch. Kategórie A+++ až A sú tým zelenšie, čím je sezónna účinnosť vyššia, a teda SEER alebo SCOP údaj vyšší. Kategórie B až D sú tým červenšie, čím je sezónna účinnosť nižšia, a teda SEER alebo SCOP údaj nižší.

Extra nízka hladina hluku - vďaka BLDC motorom, ventilátory so šikmými lopatkami a nízkovibračnými kompresormi.

FILTRE

3M Mikro prachový filter - vylepšuje účinnosť plazma filtru a pomocou elektrostatického náboja zachycuje drobné prachové častice o veľkosti 0,3 μm.

3M Multi ochranný filter - kombinácia jedinečnej  technológie pre odstránenie mikroorganizmu a alergénov a 3M filtru pre vysoký prietok vzduchu s nízkou tlakovou stratou. Táto technológia poskytuje komplexné riešenie pre zachytenie mikro prachu, odstránenie alergénov a vírusov.

Antibakteriálny filter - zachycuje častice prachu nad 10 μm.

Vzduchový – zachytávajú čiastočky prachu, pachy a iné častice vo vzduchu. Niektoré klimatizácie sú na viac vybavené modernými technológiami  (viď plazma filter ) pre ničenie baktérií, osviežovanie vzduchu a pod.

Plazmový filtračný systém s ionizačným generátorom – patentovaný systém plazma filtra je jedinečný v tom, že okrem rôznych mechanických nečistôt (prach, baktérie, huby, chlpy od domácich zvierat a pod.) a mikroskopických nečistôt (cigaretový dym, peľe, atd.) odstraňuje i pachy, čím predchádza vzniku alergických ochorení, ako napr. astmy. Tento systém vytvára čistý a svieži vzduch.

Strieborný ionizujúci filter - filter obsahujúci ionizačné striebro, pomocou ktorého sa spoľahlivo a účinne odstráni až do 99% baktérii z ovzdušia. Okrem toho výrazne potláča šírenie plesní a baktérii.

Uhlíkový filter - odstraňuje cigaretový dym, zvieracie a iné nepríjemné pachy.


 

Hladina akustického tlaku (level of sound pressure) - je miera hluku, ktorú nameriame v závislosti na vzdialenosti od zdroja zvuku, od jeho umiestnenia a od okolitého prostredia. Akustický tlak sa označuje písmenami Lp a udáva sa v decibeloch (dB).

Hladina akustického výkonu (level of sound power) - je ukazovateľ hlučnosti vonkajšej alebo vnútornej klimatizačnej jednotky. Akustický výkon sa označuje písmenami Lw a udáva sa v decibeloch (dB). Tento údaj sa opäť musí nachádzať na štítku.

Hlučnosť - môže zohrávať dôležitú rolu pri výbere klimatizácie. Ak si kupujete klimatizačnú jednotku do menšieho bytu, určite si nezabudnite pozrieť jej akustické parametre na energetickom štítku.

Chaos swing - simuluje prirodzené prúdenie vzduchu pohybom lamiel a zmenou otáčok ventilátoru. Tento systém dokonale mieša vzduch v miestnosti a zabezpečuje rovnomernejšie rozložení teplotných zón.

Chladenie - režim, pri ktorom je klimatizácia nastavená na odoberanie tepla chladenému priestoru (chladenia).

Chladivo - je teplonosná látka, ktorá slúži k predávanie nebo odoberaní tepla. Chladivo je zlúčeninou určitých základných prvkov alebo zmesou dvoch a viac chladív. Každé chladivo má iné zloženie a to určuje jeho vlastnosti - napríklad inou teplotu odparovania, rýchlosť odparovania, tlakové pomery kondenzácie a podobne. Vzájomným miešaním sa dá pochopiteľne určovať, akou vlastnosť má zmes primárnych chladiv mať.  Nami dodávané klimatizácie pracujú výhradne s ekologickými chladivami R-407c a R-410a, ktoré neškodia životnému prostrediu a nepoškodzujú ozónovou vrstvu

I FEEL - Činnosť jednotky sa riadi teplotou nameranou  čidlom v diaľkovom ovladači. Čidlo vo vnútri ovládača zachytí teplotu a pošle informáciu späť jednotke. Jednotka potom prispôsobí teplotu a rýchlosť ventilátora tak, aby súčasne boli splnené podmienky Vami nastavenej teploty a úspory energie. Klimatizácia dostáva aktualizované informácie od ovládača po 10 minútach, ak signál nedostane, tak sa riadi podľa teplotného čidla v jednotke. 

Invertor - frekvenční menič (regulátor) otáčok kompresora pre prispôsobenie podmienkam chladenia a vykurovania. Ako náhle dosiahne teplota v miestnosti požadovanú úroveň, začnú pracovať klimatizačné jednotky invertorového typu v režime pomalých otáčok kompresora, čím dochádza k značnej úspore elektrické energie a šetrnosti kompresora.

Jet Cool - funkcia klimatizácie, pri ktorej začne klimatizácia produkovať studený vzduch pri vysokých otáčkach po dobu 30 min. a nastavia teploty na 18°C. Táto funkcia sa využíva pre čo najrýchlejší ochladenie vzduchu v miestnosti, napr. v horúcom lete.

Klimatizácia - klimatizácia je zariadenie slúžiace k tepelnej úprave vzduchu a filtrácie v miestnosti, zvlášť však slúži k ochladzovaniu vzduchu, poprípade  k odvlhčovaniu či vykurovaniu (pokiaľ je klimatizácia vybavená tepelným čerpadlom).

Systém chladenia klimatizácie funguje na princípe chladničky. Chladnička odoberá teplo chladenému priestoru a to nasledovne uvoľňuje do miestnosti). Jednoducho povedané - z jedného priestoru teplo odoberá a do druhého ho predáva.

Klimatizácia sa skladá z vonkajšej jednotky, ktorá obsahuje vonkajší výmenník (kondenzátor), kompresor , elektrické silové časti a z vnútornej jednotky, ktorá obsahuje vnútorný výmenník (výparník), valcový ventilátor, ovládací elektroniku. Tieto jednotky sú navzájom prepojené medeným potrubím pre chladiace médium a elektrickým vedením. Toto usporiadanie je najčastejšie (split).

Kompresor – používa sa pre stlačovanie chladiva, ktoré privádza pod tlakom do kondenzátora.

Kondenzátor - malý „radiátor“, ktorý odvádza teplo zo systému a mení ho z plynu na kvapalinu.

Konzola – nosná časť vonkajšej jednotky, ktorá väčšinou býva upevnená k budove.

Multisplit – jedná sa o delené klimatizácie, kde sú na 1 ks vonkajšej jednotky napojené 2 a viac ks jednotiek vnútorných.

Odvlhčovanie – funkcia klimatizácie, kde je v tomto režimu odstraňovaná vlhkosť so vzduchu.

Power Heating - umožňuje rýchle vykurovanie miestnosti.

Ročná spotreba energie - je ďalší údaj na energetickom štítku. Vyjadruje podiel ročného výkonu klimatizačnej jednotky a SEER (alebo SCOP) v klimatickej oblasti. V Európe sa berú do úvahy tri klimatické oblasti – priemerná (označená zelenou farbou na štítku), chladná (označená modrou) a teplá (označená červenou).

SCOP (z anglického Seasonal Coeficient of Performance)- sezónny koeficient využiteľnosti energie pre vykurovanie je hodnota celkovej energetickej účinnosti v celej vykurovacej sezóne, vypočíta sa ako pomer ročnej spotreby energie na vykurovanie delené ročná spotreba elektrickej energie využitej pre vykurovanie. Čím vyššie číslo SCOP, tým viac tepla.

SEER (z anglického Seasonal Energy Efficiency Ratio)- sezónny koeficient využiteľnosti energie pre chladenie je hodnota celkovej energetickej účinnosti počas celej sezóny chladenia, vypočíta sa ako pomer ročnej spotreby chladiacej energie delené ročná spotreba elektrickej energie využitej pre chladenie. Čím vyššie číslo SEER, tým väčšia účinnosť.

Split – je jednoduchá klimatizácia do jednej miestnosti, ktorá sa skladá z jednej vnútornej jednotky (umiestnená v interiéry na stene) a z jednej vonkajšej jednotky (umiestnená v exteriéry na fasáde domu, na streche alebo na balkóne). Vnútorná a vonkajšia jednotka je prepojená medeným potrubím v ktorom cirkuluje chladivo a elektrickým káblom. Spojovací potrubí – je izolované medené prepojovacie potrubie, ktoré je tvorené jedným párom trubiek rozdielneho priemeru (napr. Ø 6 a 10 mm).

Tepelné čerpadlo – odoberá energiu priamo z vonkajšieho  vzduchu a dodáva ju do miestnosti. Klimatizácie, ktoré sú vybavené tepelným čerpadlom (dnes už takmer všetky) tak vie nielen chladiť, ale aj kúriť.

Vnútorná jednotka – časť klimatizácie, kde sa v režime chladenia odparuje plynné chladivo, čím dochádza k odoberaniu tepla chladenému priestoru. Vnútorná jednotka sa umiestňuje dovnútra miestnosti, kde je potrebné regulovať teplotu.

Vonkajšia (vonkajšia) jednotka – je to kondenzačná časť klimatizácie, kde dochádza v režime chladenia k premene kvapalného skupenstva na plynné a následné vytlačenie chladiaceho média pomocou kompresoru do vnútornej jednotky.

Vykurovací výkon klimatizácie sa podobne ako chladiaci výkon, udáva vo wattoch a kilowattoch. Umožňuje ho tepelné čerpadlo, ktoré odčerpáva tepelnú energiu z okolitého prostredia (z vody alebo vzduchu) a odovzdáva ju cez kompresor do vykurovacieho systému. Výsledný vykurovací výkon je súčet energie získanej z prostredia a energie nutnej na pohon kompresora. Vykurovací výkon je 3-krát vyšší ako spotrebovaná elektrická energia. Preto, ak sa pri klimatizačnej jednotke udávajú 3 kW ako vykurovací výkon, tak spotrebujete len 1 kW energie. Na rozdiel od klasického vykurovania je vykurovací výkon klimatizácie 3 až 5-krát efektívnejší.

Výmenník – slúži k výmene tepla (odovzdáva teplo alebo ho prijíma).

Výparník – časť klimatizácie, kde dochádza k zmene kvapalného skupenstva chladiva na plynné, absorpcii tepla a následnom odvodu do kompresoru, tzv. "studená" časť okruhu.

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

SLOVNÍK POJMOV TEPELNÉ ČERPADLÁ
YmZlNjc