AL-KLIMA      Rekuperácia      Filtrácia

Filtre

filter G3 2  filter g4 filter f7
 Filter G3  Filter G4  Filter F7

Vzduchové filtre sa nachádzajú na nasávaní vzduchu z exteriéru a na odťahu znehodnoteného vzduchu z miestností pred výmenníkom tepla. Zachytávajú prachové častice a v prípade fitlrov triedy F7 i jemné peľové častice. Vďaka filtrom je vetracím systémom zabezpečený nielen prísun čerstvého ale zároveň čistého vzduchu. 

Jednotky Renovent Excellent a Renovent Sky sa štandardne dodávajú so sadou filtrov triedy G4. Je možné objednať jemný peľový filter triedy F7 alebo sadu filtrov G4/F7. Filtre F7 sú zvlášť určené do domácností, kde sa vyskytujú