CENA ZÁRUČNÉHO SERVISU

Cena servisu klimatizačných jednotiek je rozdelená podľa ich výkonu.

Základné rozdelenie cien servisu splitovej jednotky t.z. jedna vonkajšia a jedna vnútorná jednotka:

Klimatizačné jednotky o výkone 2,5 kW - 5,3 kW:   50 eur s DPH

Klimatizačné jednotky o výkone 5,4 - 7,5 kW:          70 eur s DPH

Odborná servisná kontrola splitovej nástennej a vonkajšej jednotky obsahuje:

  • základná diagnostika zariadenie: kontrola chladiacého okruhu: stav chladiva v zariadení, kontrola chodu ventilátora, kontrola izolácie potrubia,  kontrola elektrickej časti jednotky
  • čistenie filtrov vnútornej jednotky
  • čistenie plastových častí vnútornej jednotky
  • prečistenie výparníka vnútornej jednotky
  • aplikovanie dezifenkčného a antibakteriálného prostriedku na výparník vnútornej jednotky 
  • prečistenie vonkajšej jednotky

Základné rozdelenie cien servisu multisplitovej jednotky t.z. jednej vonkajšej jednotky a viacerých vnútorných jednotiek:

2 vnútorné jednotky do výkonu 7,5 kW:    64 eur s DPH

3 vnútorné jednotky do výkonu 7,5 kW:    82 eur s DPH

4 vnútorné jednotky do výkonu 7,5 kW:    108 eur s DPH

5 vnútorné jednotky do výkonu 7,5 kW:    130 eur s DPH