CENA ZÁRUČNÉHO SERVISU

Cena servisu TEPELNÉHO ČERPADLA DO VÝKONU 23,0 kW    132 € s DPH. Doprava nad 50 km od Košíc 25 € s DPH.

Kontrola zahŕňa:

Kontrolu chladiarenského úseku

 • Mechanicke vyčistenie jednotky od nečistôt (vyčistenie tepelného výmenníka)
 • Kontrola uprevnenia jednotky a vodorovnosti
 • Kontrola správneho množstva chladiva (na základe nameraných parametrov počas chodu zariadenia)
 • kontrola spojov na chladivovom okruhu ( kontrola prievlečných matíc, vizuálna kontrola zvarov) – použitie detektora úniku chladiva
 • kontrola kvality izolácie

Kontrolu kurenarského úseku:

 • Vyčistenie magnetického filtra
 • Kontrola funkčnosti poistných a odvzdušňovacích armatúr
 • Kontrola tlaku vo vykurovacom systéme ( optimálne 1,5 až 2 bar)
 • Kontrola (možnosť zistiť priamo číselnú hodnotu) prietoku primárneho okruhu
 • Kontrola prietokov na jednotlivých vetvách podlahového kúrenia

Kontrolu elektrického úseku:

 • kontrola dotiahnutia elektrických spojov (prívodný, komunikačný kábel)
 • kontrola čistoty D.P.S. ( hmyz, hlodavce,....)
 • kontrola stavu ventilátora (možnosť mechanického poškodenia – nevyváženosť)
 • kontrola prítomnosti všetkých fáz
 • vizuálna kontrola kvality káblov a osadenia konektorov
 • kontrola osadenia termistorov

Optimalizácia a kontrola nastavenia prevádzky TČ